HÒA GIẢI VIÊN

Là hòa giải viên tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam và là hòa giải viên độc lập, hòa giải viên thương mại Kiều Anh Vũ có thể giải quyết các tranh chấp theo phương thức hòa giải tại các trung tâm trọng tài, trung tâm hòa giải và giải quyết theo trình tự, thủ tục hòa giải vụ việc theo thỏa thuận của các bên.

TRỌNG TÀI VIÊN

Trọng tài viên Kiều Anh Vũ tham gia giải quyết các vụ tranh chấp tại các Trung tâm trọng tài theo lựa chọn của một trong các bên tranh chấp tại BẤT KỲ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI nào, không phụ thuộc có niêm yết trong Danh sách Trọng tài viên của Trung tâm đó hay không.

Ngoài ra, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ có thể tham gia giải quyết các vụ tranh chấp với tư cách trọng tài viên vụ việc (ad hoc) theo thỏa thuận, lựa chọn của các bên tranh chấp.

LUẬT SƯ TƯ VẤN

Với kinh nghiệm và chuyên môn hóa trong lĩnh vực trọng tài thương mại, luật sư Kiều Anh Vũ – Công ty Luật KAV Lawyers cung cấp đa dạng các dịch vụ pháp lý trong việc giải quyết các tranh chấp bằng trọng tài thương mại, hòa giải thương mại: đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một trong các bên tranh chấp (nguyên đơn, bị đơn); tham gia tố tụng.

Để tránh xung đột lợi ích, trường hợp chúng tôi đã tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý cho một trong các bên tranh chấp thì chúng tôi không tham gia với tư cách Trọng tài viên, Hòa giải viên trong vụ tranh chấp đó.

ĐÀO TẠO

Với trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật Kinh tế, kinh nghiệm thực chiến trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, Luật sư – Trọng tài viên – Hòa giải viên – Giảng viên Kiều Anh Vũ đã và đang thực hiện công tác đào tạo, giảng dạy tại nhiều cơ sở đào tạo luật và đào tạo chuyên đề theo yêu cầu của doanh nghiệp, đơn vị.

NHÂN CHỨNG CHUYÊN GIA

Nhân chứng chuyên gia tham gia tố tụng trọng tài để cung cấp các ý kiến độc lập về một hoặc một số vấn đề cụ thể của vụ tranh chấp, cung cấp các ý kiến pháp lý về thủ tục hoặc/ và nội dung theo yêu cầu của một trong các bên tranh chấp hoặc Hội đồng trọng tài. Trong trường hợp cần ý kiến pháp lý của nhân chứng chuyên gia trong vụ tranh chấp tại Trọng tài, hãy liên hệ chúng tôi.

THƯ KÝ TRỌNG TÀI

Với chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, chúng tôi cung cấp dịch vụ Thư ký cho Hội đồng trọng tài, đặc biệt là các Hội đồng trọng tài vụ việc để hỗ trợ cho Hội đồng trọng tài trong việc giải quyết các vụ tranh chấp.

Translate »